Wed04012020

Last updateSun, 16 Feb 2020 12pm

Back You are here: Home News & Events Bengkel Literasi Kewangan Islam Pupuk Kesedaran Perancangan Kewangan Islam Pelajar Sekolah

News & Events

Bengkel Literasi Kewangan Islam Pupuk Kesedaran Perancangan Kewangan Islam Pelajar Sekolah

literasi 2

UUM ONLINE: Kegagalan menguruskan kewangan dengan baik boleh menjurus kepada keberhutangan yang tinggi, seterusnya membawa kepada kebankrapan.

Sehubungan itu, Jawatankuasa Komuniti, Pusat Pengajian Perniagaan Islam (IBS) telah mengambil langkah memberikan pendedahan awal kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kubang Rotan pada Bengkel Literasi Kewangan Islam, baru-baru ini.

Pengarah program, Prof. Madya Dr. Zairani Zainol berkata, setiap individu perlu tahu menguruskan kewangan secara bijak kerana kurang pengetahuan terhadap pengurusan kewangan akan menyebabkan pelbagai masalah pada masa hadapan antaranya hutang.

Menurutnya, keberhutangan yang tinggi akan menyebabkan pelbagai masalah masyarakat seperti mencuri, rasuah, menipu dan seterusnya akan meruntuhkan institusi kekeluargaan.

"Perancangan kewangan Islam pula lebih menyeluruh berbanding dengan perancangan kewangan konvensional kerana ia mengimbangi perancangan di dunia dan di akhirat, justeru individu perlu merancang kehidupan mereka di dunia yang seterusnya akan membawa kepada bekalan ke akhirat.

"Perancangan kewangan Islam perlu didedahkan kepada individu semenjak dari awal lagi terutamanya di peringkat sekolah menengah bagi memupuk kesedaran akan kepentingan perancangan kewangan kepada kehidupan mereka kelak," katanya.

Bengkel selama sehari itu telah disertai 100 pelajar Tingkatan 4 dan 5 dan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kewangan, Dato’ Ir. Amiruddin Hamzah yang mengingatkan pelajar tentang kepentingan memahami sistem kewangan Islam dan perancangan kewangan Islam dalam kehidupan.

Bengkel tersebut dikendalikan oleh fasilitator-fasilitator yang terdiri daripada pensyarah IBS yang merupakan pakar dalam bidang kewangan Islam serta 15 pelajar Sarjana Kewangan Islam dan Perbankan (MIFB) bagi kursus Contemporary in Islamic Banking.

Selain SMK Kubang Rotan, bengkel itu turut diadakan di SMK Jerai dan SMK Tunku Abdul Malik.