Thu04022020

Last updateSun, 16 Feb 2020 12pm

Back You are here: Home News & Events ISGAIF IBS raih geran penyelidikan industri - FWD TAKAFUL BERHAD

News & Events

ISGAIF IBS raih geran penyelidikan industri - FWD TAKAFUL BERHAD

fwd takafulnews2

Institute of Syariah Governance and Islamic Finance (ISGaIF) iaitu SCoE di bawah Pusat Pengajian Perniagaan Islam (Islamic Business School-IBS) telah berjaya meraih geran penyelidikan industri sebanyak RM250,000 daripada FWD Takaful Berhad. Penyelidikan yang bertajuk “Suitable Takaful Product and Distribution Channel for B40 in Malaysia” diketuai oleh felo penyelidik ISGaIF iaitu Prof. Dr. Asmadi Mohamed Naim serta dianggotai oleh pensyarah daripada IBS iaitu Dr. Mohamad Yazid Isa, Prof. Madya Dr. Selamah Maamor, Dr. Wahidah Shari dan Dr. Mohd Fikri Sofi. Penyelidikan ini juga melibatkan Dr. Shahrul Nizam Ahmad dari School of Economics, Finance and Banking (SEFB) dan juga Prof. Madya Dr. Nurul Aini Muhamed (USIM) dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

FWD merupakan sebuah syarikat pengendali takaful keluarga yang berdaftar di bawah Islamic Financial Services Act (IFSA), 2013 and mendapat lesen penuh untuk mengendalikan perniagaan takaful keluarga di Malaysia. Penyelidikan ini diberi tempoh selama enam (6) bulan untuk diselesaikan dan meliputi B40 seluruh Malaysia. Antara objektif penyelidikan ini adalah untuk mengkaji bentuk dan konsep serta produk takaful mikro yang sesuai untuk kumpulan B40. Kajian ini akan mengambil kira semua sudut pandang berkaitan mikro takaful ini termasuk dari segi keperluan, manfaat, kemampuan untuk membayar, undang-undang dan peraturan serta kelestarian produk.

Satu majlis menandatangani perjanjian kerjasama penyelidikan ini telah disempurnakan pada 28hb September 2019 di Dewan Warisan, Kangar Perlis. Bagi pihak UUM, majlis diwakili oleh Dr. Ayoib Che Ahmad, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UUM dan Dr. Mohamad Yazid Isa, Ketua Jabatan Kewangan dan Ekonomi Islam sebagai mewakili Dekan IBS UUM. Manakala FWD diwakili oleh En. Salim Majid Zain Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif FWD dan Wan Ahmad Najib Wan Ahmad Lotfi, Chief Strategy and Digital Distribution Officer FWD. Majlis turut disaksikan oleh En Abu Hassan Ashaari, Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia dan barisan penyelidik.