Books

1. PENGURUSAN PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA: TEORI DAN PENGIRAAN
 dr nasri2

Buku Pengurusan Pusaka Islam di Malaysia: Teori dan Pengiraan ini merupakan sebuah buku berkaitan cara pembahagian harta pusaka berserta dengan kadar nilaian bagi setiap waris. Selain memberi pemahaman tentang hukum fiqah berkaitan harta pusaka dalam Islam, buku ini turut menerangkan kaedah pengiraan yang dilaksanakan secara hukum syarak.

Aspek kaedah pengiraan dalam membahagikan harta pusaka berdasarkan hukum syarak ditekankan dalam buku ini. Kaedah tersebut pula dirujuk dengan bentuk-bentuk pengiraan yang lazim digunakan dalam pembahagian harta pusaka Islam secara kuantitatif bagi menyelesaikan permasalahan hukum fiqah yang berkaitan.

Buku ini juga memfokuskan kepada situasi, fakta dan contoh kes-kes realiti yang berlaku di negara ini dengan teliti khususnya dari sudut fiqah berkaitan faraid.

Kelebihan yang ada pada buku ini memudahkan pembaca memahami teori melalui kaedah pengiraan khususnya dalam kaedah munasakhah. Pembaca secara tidak langsung dapat memahami ilmu pengiraan harta faraid dengan bantuan buku ini.

Dr. Nasri Naiimi

ISBN 978-967-0876-81-8,

224 PAGES

MYR 39.00

  2. PENGURUSAN PUSAKA ISLAM, WASIAT DAN HIBAH DI MALAYSIA: ISU DAN APLIKASI
dr nasri

Buku ini memberi penekanan isu dan pengaplikasian dalam hal untuk menguruskan harta pusaka ini khususnya di Malaysia. Perkara-perkara yang diketengahkan dalam buku ini ialah isu mengenai sistem pentadbiran pengurusan harta pusaka di Malaysia, kemakmuran dalam kelestarian harta pusaka Islam, wasiat dalam Islam sebagai instrumen pelengkap kepada pusaka, hibah dalam Islam sebagai instrumen alternatif kepada pusaka dan pengurusan pusaka dalam era komputer dan teknologi maklumat.

Isu-isu yang dikupas dalam buku ini ditumpukan kepada dua perspektif utama. Pertama ialah isu yang bersangkutan dengan hukum Islam secara khusus atau syariat Islam manakala yang kedua ialah isu yang dilihat dalam pengamalan dari segi pengurusan yang terbaik pada era kontemporari kini. Dalam usaha untuk memudahkan pemahaman pembaca, sebagaimana buku yang sebelum ini, maka dimuatkan juga jadual-jadual dan rajah-rajah dengan matlamat untuk memudahkan lagi pemahaman pembaca mengenainya.

Dr. Nasri Naiimi

ISBN 978-967-0876-93-1,

2017
279 PAGES

MYR 39.00

  3. WOMEN ENTREPRENEURSHIP & CHALLENGES
 IMG 20160420 WA0007  

 Dr Mahyuddin Abu Bakar
 Dr Azizah Othman

ISBN: 9789671111383
 2015
 PAGES
4. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HARTA WAKAF MENGUNAKAN SUKUK
Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk 

Buku Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk ini ditulis bertujuan untuk menghuraikan teori, konsep dan kaedah untuk membangunkan harta wakaf agar lebih produktif seperti yang telah dilaksanakan dengan jaya oleh beberapa pemegang amanah wakaf yang terpilih. Kaedah pembangunan wakaf boleh dikategorikan kepada dua kaedah asas, pertama kaedah pembangunan secara tradisional (klasik) dan yang keduanya kaedah pembangunan secara moden. Buku ini menjelaskan tentang pembangunan harta wakaf menggunakan instrumen yang ditawarkan dalam sistem kewangan Islam seperti yang dilakukan di Arab Saudi dengan penerbitan sukuk al-Intifaa telah membuahkan hasil dalam melestarikan aset wakaf mereka dengan penerbitan sukuk musyarakah. Turut dibincangkan tentang contoh pembangunan harta wakaf yang telah dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Buku ini juga menghuraikan potensi pembangunan harta wakaf menggunakan instrumen sukuk dalam usaha mendapatkan modal bagi pembangunan harta wakaf di Malaysia.

 Dr Hydzulkifli Hj Hashim
 Asmak Ab Rahman

 ISBN: 9789831008126

  2015
  185 PAGES

  MYR 46.00

5. AR-RAHNU ISLAMIC PAWNBROKING
1445 001 book

AR-RAHNU or Islamic Pawnbroking is one of the new area compared to conventional pawnbroking. Therefore, there is a need for continous improvement  to explain the concepts, issues and development to many people including operator, customer, regulator and community as a whole.Currently, a lot of banking institutions, cooperatives and individual keen to involve in ar-Rahnu industry due to the positive development of ar-rahnu in term of profitability, benefit and community acceptance.

Many people from various backgrounds such as Syariah scholar, lawyer, academicians, corporate entrepreneurs, university students and layman to show  their high interest to learn this subject in dept. Based on the high demand, this book had been developing by Dr Selamah Maamor and Professor Dr Abdul Ghafar Ismail to help people to understand and explain the issue as well as the development of ar-rahnu.

  Assoc Prof Dr Selamah Maamor
  Abdul Ghafar Ismail
  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)

  ISBN: 9789834612313
  2014
  342 PAGES

  MYR 30.00

6. ISLAMIC BANKING OPERATIONS : PRODUCTS AND SERVICES
Islamic Banking Operations : Products and Services

Islamic Banking Operations : Products and Services aims to give insights on Islamic banking operations as well as assists readers to understand certain aspects of its products and services.This book provides and overview about the balance sheets for both conventional and Islamic banks, the deposits and financing activities as well as the Islamic trade finance products and instruments.

  Assoc Prof Dr Asmadi Mohamed Naim
  Assoc Prof DrZairani Zainol
  UUMPRESS

  ISBN: 9789670876030
  2015
  100 PAGES

   MYR 25.00

7. REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs) EFFICIENCY
2196 001 buku latipah

This book is designed to explain the concepts, issues and method used in measuring efficiency of REITs in Malaysia. Real Estate Investment Trust is a type of investment trust focusing on Real Estate. The best exmaples of Real Estate are building, office, land and plantations. Therefore, many people including operator, customer, regulator, academicians, university's students and community as a whole will benefit from it. Its guide readers through the importance of measuring efficiency of REITs and help them in making investment decision. This book had been developing to help people to understand and explain the issue as well as the development of REITs in Malaysia. This book was establish from the detail research by academician in this area and organized in five parts :
  Part 1 : Introduction to Real Estate Investment Trusts (REITs)
 Part 2 : Past Studies on Efficiency of REITs
 Part 3 : DEA Techniques Applied
 Part 4 : Efficiency and Inefficiency of REITs
 Part 5 : Future References

 Siti Latipah Harun
 Fauziah Hanim Tafri
 UUMPRESS

  ISBN: 9789670474427
  2014
  50 PAGES
  MYR 19.00

8. CHAPTER IN BOOK : PELAKSANAAN KONSEP ZAKAT DALAM KEUSAHAWANAN SOSIAL ISLAM : ISU DAN CABARAN
 adibbook

Buku ini memuatkan perbincangan mengenai peranan zakat dalam pendidikan, keusahawanan sosial melalui zakat dan keberkesanan agihan zakat di samping beberapa isu kontemporari lain berkaitan agihan zakat. Buku ini bukan sahaja boleh dimanfaatkan oleh ahli akademik dan para pelajar malah institusi zakat dan masyarakat awam yang terlibat dalam bidang zakat.

Mohd Adib Abd Muin
Assoc Prof Dr Muhammad Nasri Md Hussain
Dr Muhammad Ahmad
Dr Mahyuddin Abu Bakar
Shuhairimi Abdullah

ISBN : 9789671358313


9. CHAPTER IN BOOK : PERANAN USAHAWAN BERJAYA DALAM KEUSAHAWANAN SOSIAL ISLAM : SATU PENYELESAIAN
    KEPADA MASALAH EKONOMI DAN SOSIAL
IMG 20160413 WA0019

Buku ini merupakan himpunan artkel terpilih daripada penulis-penulis yang telah membentangkan kertas kerja di Konvensyen Kebangsaan Keusahawanan Islam 2015 yang berlangsung di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). Artikel yang dipilih amat menarik kerana ia dihasilkan oleh penulis yang berbeza latarbelakang iaitu ahli akademik, ahli industri, usahawan muda, pengurus syarikat dan pelajar siswazah di beberapa universiti. Tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku ini amat bagus kerana ia berkaitan bidang tujahan yang amat diberi perhatian oleh kerajaan iaitu keusahawanan. 

Mohd Adib Abd Muin
Mohamad Yazid Isa

 

10. CHAPTER IN BOOK : SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND COMMUNITY ENGAGEMENT : TRANSFORMING SOCIETIES
IMG 20160413 WA0021


Mohd Adib Abd Muin

Shuhairimi Abdullah
Azizan Bahari