Fri10232020

Last updateWed, 17 Jun 2020 5pm

Back You are here: Home Publication Proceedings

Proceedings

1. 

Maamor, S., Hj Abdul, AHMAD BASHIR AZIZ, Ahmad Razimi, M.S., & Abd. Wahab, N. (2015).Spirituality In Alternative Correctional Method On Hard CoreDrug Addicted: Case Study Of “Anak Bina Inabah”. 2nd National Case Study Conference 2015. 1(), 414 - 433.

2. Abu Yazid, A., & AHMAD BASHIR AZIZ (2015). Al Hisbah: Alternatif Kawalan Pengurusan Moden. Proceeding International seminar on Islam Culture and Heritage . 1(), 1 - 25.

3.  Hj Abdul, A., Maamor, S., AHMAD BASHIR AZIZ, Ahmad Razimi, M.S., & Abd. Wahab, N. (2015). Kaedah Rawatan Penagih Tegar Dadah Melalui Pendekatan Kerohanian: Kajian Kes Di Pondok Remaja Inabah 1 Malaysia (Pri(1)M), Kedah . 2nd National Case Study Conference 2015. 1(), 1 - 10.

4.  Abu Yazid, A., & AHMAD BASHIR AZIZ (2015). Al-Hisbah : Alternatif Pengurusan Kawalan Moden. Proceeding International Seminar on Islam Culture and Heritage. 1(), 115 - 128.

5. Abu Yazid, A., & AHMAD BASHIR AZIZ (2014).Islam Dan Amalan Pengurusan Di Malaysia: Tuntutan Perubahan. 23rd Conference of the International Association of Historionsof Asia 2014. (), 973 - 997.

6. Maamor, S., & AHMAD BASHIR AZIZ (2014). Examining the Factors that Influence Intention to Enroll in Master Program. Proceedings Islamic Business Management Conference 2014. 1(), 1 - 5.

7. AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM., Ahmad Razimi, M.S., & Mohd Noor, M.M. (2015). Aplikasi Hibah Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015. 1(), 86 - 91.

8. AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM., Ahmad Razimi, M.S., & Mohd Noor, M.M. (2015). Aplikasi Hibah Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015. 1(), 86 - 91.

9. Ahmad Razimi, M.S., AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM., & Mohd Noor, M.M. (2014). Conceptual Study on Takaful Retirement Plan: A Case study of Amanah Takaful agency in Malaysia. Proceedings Islamic Business Management Conference . 1(1), 00 - 00.

10. AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM.,, Ahmad Razimi, M.S., & Mohd Noor, M.M. (2014). Surat kredit I sebagai metod Pembayaran dalam Perdagangan Antarabangsa dan Isu-Isu Syariah. Proceedings Islamic Business Management Conference. 1(1), 00 - 00.

11. Mohd Noor, M.M., Ahmad Razimi, M.S., & AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM (2014). Pandangan Mazhab Shafie dalam Wacana Fiqh Muamalah Semasa di Malaysia: Analisis kandungan Portal E-Muamalat. Proceedings Islamic Business Management Conference. 1(1), 00 - 00.

12. AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM., Ahmad Razimi, M.S., & Mohd Noor, M.M. (2014).Al-Qabd (Pemilikan) Dan Perlaksanaannya Dalam Surat Kredit-I Murabahah. The 6th Islamic Banking, Accounting And Finance Conference 2014 (iBAF2014). 1(1), 945 - 955.

13. AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM., Ahmad Razimi, M.S., & Mohd Noor, M.M. (2014).Pengurusan Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia. Seminar Pengurusan Kualiti Islam 2014. 1(1), 1 - 12.

14. Mohd Noor, M.M., Ahmad Razimi, M.S., & AHMAD KHILMY ABDUL RAHIM. (2014).Periwayatan Hadis Berkaitan Kualiti Kerja: Satu Analisis. Seminar Pengurusan Kualiti Islam 2014. 1(1), 1 - 12.

15. DR AL HASSAN AIDAROS, Md Idris, K., & NO_INITIAL (2014). Similarities and Differences between Ethical Codes of Conduct of AICPA and IFAC. IBMC Proceeding 2014 . 1(1), 87 - 97.

16. Md Yusof, S., Md. Tahir, R., & AZIZAH OTHMAN. (2015). Mekanisme Kawalan Diri Dalam Pengurusan Kewangan Peribadi. Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015. 1(), 67 - 85.

17. Md Yusof, S., Md. Tahir, R., & AZIZAH OTHMAN.(2015). Peranan Akhlak Dalam Pengurusan Harta Islam. Prosiding Seminar Hibah Peringkat Kebangsaan 2015. 1(), 117 - 126.

18. Hashim, N., Mohamad, A., & AZIZAH OTHMAN. (2015). Pembangunan Model Pendidikan Keusahawanan Islam. The 4th International Seminar on Entrepreneurship and Business. 1(), 49 - 59.

19. AZIZAH OTHMAN., Md. Tahir, R., & Md Yusof, S. (2015). Al-Rahnu Development in Malaysia. 3rd International Conference Rural Development and Entrepreneurship. 1(), 231 - 239.

20. AZIZAH OTHMAN. (2015). PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN PRODUK AL-RAHNU DI MALAYSIA. The 9th ISDEV International Islamic Development Management Conference . 9(0), 1 - 10.

21. Maamor, S., & AZIZAH OTHMAN. (2014). Factors of Customer's Intention to Use Ar-Rahnu at Post Office: A Case Study in Kedah. Proceedings Islamic Business Management Conference 2014. 1(), 6 - 11.

22. Md. Tahir, R., AZIZAH OTHMAN., Md Yusof, S., & Mohamad, J. (2014). Mekanisme Syarak Dalam Pengurusan Penyelesaian Hutang Peserta Amanah Ikhtiar Malaysia . Seminar Pengurusan Kualiti Islam . 1(), 00 - 00.

23. AZIZAH OTHMAN., Hashim, N., & Abdullah, S. (2013). Perkembangan Ar-Rahnu di Terengganu: Kajian Kes Terhadap Ar-Rahnu Majlis Agama Islam dan adat Melayu Terengganu (MAIDAM). Enrichment of Student's Employability Experience in Logistics and Transportation through Simulation Content Development . 2(), 1 - 9.
24.

AZIZAH OTHMAN. (2013).Perkembangan Ar-Rahnu Di Terengganu:Kajian Kes Terhadap Ar-Rahnu Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM). Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII 2013 . 8(), 00 - 00.

25. AZIZAH OTHMAN. (2013). Information System Sophistications for Enhancing the Performance of Women Technopreneur Business . International Conference on Asean Women Proceeding. 1(), 00 - 00.

26.

AZIZAH OTHMAN(2012).Perkembangan Ar-Rahnu Di Terengganu:Kajian Kes Terhadap Ar-Rahnu Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu(MAIDAM). Proceeding The Fifth Foundation of Islamic Finance Conference (FIFC) 2012 Ethical Dimension in Islamics Business: Realities & Challenges . 5(), 1 - 10.

27. AZIZAH OTHMAN. (2012). Customer satisfaction level of service quality at ar=rahnu Kelantan. Proceeding - 3rd International Conference on Business and Economic Research. 3(), 302 - 315.

28. Abdullah, S., AZIZAH OTHMAN.., & Hashim, N. (2012). Perlaksanaan Program Ko-kurikulum Siswaniaga: Kes Universiti Utara Malaysia. Proceeding of International Conference on Social Sciences and Humanities. 0(), 00 - 00.

29. Shuib, M.S., HYDZULKIFLI H.H, & Abd Muin, M.A. (2015). Aplikasi Hibah Dalam Produk Pembiayaian Perumahan Secara Islam. Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015. 1(2015), 104 - 109.

30. HYDZULKIFLI H.H (2015). The Acceptance of Waqf Institutions Establishment in UUM. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015. 1(1), 110 - 116.

31. HYDZULKIFLI H.H (2015). Konsep Wakaf Tunai Dari Perspektif Shariah Dan Amalannya Di Malaysia. Muktamar Waqf Iqlimi II 2015 The 2nd Asean Waqf Seminar 2015 Seminar Wakaf Asean KE-2 2015. 2(), 163 - 178.

32. HYDZULKIFLI H.H (2015). Penghayatan Agama (Religiousiti) Dalam Pembangunan Keusahawanan Melayu. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII). 8(), 0 - 0.

33. HYDZULKIFLI H.H (2015). Perbandingan Kefahaman Konsep Hutang Islam Mengikut Taraf Pendidikan : Kajian Terhadap Kakitangan Awam Beragama Islam Di UiTM. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII). 8(), 00 - 00.

34. Abdul Hamid, S., Ishak, M.S., Dahaman, M.A., Abdul Rahman, M.N., & HYDZULKIFLI H.H (2015).Penghayatan Agama (Religiositi) Dalam Pembangunan Keusahawanan Melayu . Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII). 1(1), 00 - 00.

35. HYDZULKIFLI H.H (2014).Penggunaan Kaedah B.O.T Dalam Usaha Membangunkan Tanah Wakaf Majoodsaw Pulau Pinang. Muktamar Waqf Iqlimi 2014, The Asean Endownment Seminar 2014. 1(1), 553 - 562.

36. HYDZULKIFLI H.H, & Ahmed, U. (2014). The Development Of Waqf Properties By Using Credit-Based Financing Methods: A Critical Review And Its Implications To Social Welfare Of The Ummah. Muktamar Waqf Iqlimi 2014, The Asean Endowment Seminar 2014. 1(), 603 - 613.

37. HYDZULKIFLI H.H (2014). Determinant Factors of Islamic Financing Products: An Empirical Analysis among Malaysian Bank Customers . IBMC Proceeding 2014 . 1(), 01 - 07.

38. Isa, M.Y., HYDZULKIFLI H.H, & Ahmad, S.N. (2014). THE IMPACT OF BBA FINANCING ON ISLAMIC BANK PERFORMANCE. AES Proceedings , Annual ECoFI Symposium 2014: Issues in Economics Finance and Banking. 1(), 00 - 00.

39. M.N. Asmadi, Md. Hussain, M.N., Hj. Long, M.N.H., & MAHYUDDIN ABU BAKAR (2014). Laporan Akhir Penyelidikan Isu Taqsir Dan Ta‘Addi, Daman Dan Pengurusan Moral Hazard Dalam Produk Mudarabah And Musharakah . Proceeding Muzakarah Cendekiawan Shari’ah Nusantara 2014 . 1(), 1 - 24.

40. Abu Bakar, A., MAHYUDDIN ABU BAKAR, & Shuib, M.S. (2014).Dana Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menerusi Usahawan Asnaf Zakat. Proceedings Islamic Business Management Conference 2014. 1(), 00 - 00.

41. Abd. Wahab, N., Zainol, Z., & MAHYUDDIN ABU BAKAR (2014). Towards developing service quality index for zakat institutions: A stakeholders perspective. IBMC Proceeding 2014 . 1(), 372 - 376.

42. MAHYUDDIN ABU BAKAR (2013). Saidatina Khadijah Sebagai Model Usahawan Berjaya. Global Accounting and Corporate Responsibility Reporting. 1(), 25 - 32.