All News

Panel Data Analysis Using STATA

analysis data

IBS ONLINE : Jawatankuasa Penerbitan, ISGaIF, IBS telah Berjaya menganjurkan dua hari bengkel “Panel Data Analysis Using STATA” pada tanggal 11 & 12 Ogos 2020. Program dikendalikan oleh En. Rizaudin Sahlan yang merupakan Pensyarah Pusat Pengajian SEFB UUM.

Bengkel ini telah dihadiri oleh 21 orang perserta yang terdiri daripada 10 pensyarah IBS, 2 pensyarah perakaunan, dan 5 pelajar postgraduate. Perserta turut diberi material dan rakaman bengkel sebagai rujukan pada masa akan datang.

HABIS.